Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Godkendelse af,

1) at Johan Jacobsen (indstillet af Alternativet) udtræder som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg med virkning fra og med Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

3) at Borgerrepræsentationen overfor Forsvarsministeriet indstiller Jan Schumann (indstillet af Alternativet) som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg København med virkning fra og med Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

 

Greater Copenhagen EU Office

Godkendelse af,

1) at Katrine Kildgaard (Radikale Venstre) udtræder som medlem af bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Emil Moselund (Radikale Venstre) indtræder som medlem af bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022.

 

Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Emil Moselund (Radikale Venstre) udpeges som midlertidig suppleant i bestyrelsen for I/S Vestforbrænding med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022 og indtil videre.

 

Bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium

Godkendelse af,

1) at Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) udtræder som medlem af bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium grundet orlov med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Kashif Ahmad (Radikale Venstre) indtræder som midlertidigt medlem af bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022 og indtil videre.

 

STRING Politisk Forum

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Katrine Kildgaard (Radikale Venstre) indtræder som midlertidigt medlem af STRING Politisk Forum med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022 og indtil videre.

 

Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Christopher Røhl (Radikale Venstre) indtræder som midlertidigt medlem af Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022 og indtil videre.

 

Bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium

Godkendelse af,

1) at Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) udtræder som medlem af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium grundet orlov med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Emil Sloth Andersen (Radikale Venstre) indtræder som midlertidigt medlem af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 7. april 2022 og indtil videre.

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Paul-Erik Lind (indstillet af Foreningen Enghave Kanal for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

2) at Steen Eilif Eriksen (indstillet af Foreningen Enghave Kanal for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2020.

 

Godkendelse af,

1) at Michael Poulsen (indstillet af foreningen Frederiksholm Net for interessegruppen Bolig, Miljø og Erhverv) udtræder som 1. suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

2) at Irene Johnsen (indstillet af foreningen Frederiksholm Net for interessegruppen Bolig, Miljø og Erhverv) indtræder som 1. suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

 

Vanløse Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Steen Hansen (indstillet af Foreningen Veralyset for Ældre, sundhed, social og integrationsområdet) indtræder som 2. suppleant af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

2) at Geert Skatholm (indstillet af Foreningen BVK`s Venner for Ældre, sundhed, social og integrationsområdet) indtræder som 3.suppleant af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top