Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at bevare parkeringspladser

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen beslutter at de ca. 500 parkeringspladser, som med budgetforliget for 2022 nedlægges, i stedet bevares, og at de sparede penge i stedet bruges på at oprette yderligere parkeringspladser i de områder, hvor der er størst mangel på parkeringspladser.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Med budgetforliget for 2022 blev det aftalt at nedlægge ca. 475 parkeringspladser rundt om i København. 

Mange steder i byen er der mangel på parkeringspladser. Vi ønsker derfor at bevare byens parkeringspladser, og vi ønsker at bruge de sparede penge på at oprette nye parkeringspladser i de bydele, hvor der mangler flest parkeringspladser.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 44 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D.
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Det er en mærkesag for Venstre at sikre både parkeringspladser og ladestandere til de borgere i byen, der har brug for en bil. Med budgetaftalen for 2022 sikrede Venstre, at borgere i flere kvarterer slipper for at kæmpe sig frem i et kaos af pendlerbiler og nemmere få plads til deres egen bil med en udvidelse af parkeringszonerne. Vi anerkender derfor De Konservatives fokus på parkeringspladser. Desværre er det for sent først at tage ansvar nu for et budget, der blev indgået i efteråret 2021 af alle partier undtagen De Konservative.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi konservative er imod at nedlægge parkeringspladser for københavnerne, så vi får sværere og sværere ved at finde en ledig parkeringsplads i nærheden af vores boliger. Derfor ønsker vi ikke at medvirke til at nedlægge ca. 500 parkeringspladser. Vi anerkender behov for parkeringspladser med el-ladestandere. Derfor har vi foreslået, at der etableres nye pladser til dette formål, så der ikke inddrages yderligere mange tusinde konventionelle parkeringspladser.”

Til top