Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fritagelse fra stedfortræderlisten (Cheanne Nielsen, Dansk Folkeparti)

 

Godkendelse af,

1) at 3. stedfortræder Cheanne Nielsen (Dansk Folkeparti) på grund af fraflytning fra Københavns Kommune udtræder af stedfortræderlisten for Borgerrepræsentationen med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 7. april 2022, jf. lov om kommunale valg § 103.

Birthe Skaarup (Dansk Folkeparti) er nu rette 3. stedfortræder, jf. lov om kommunale valg § 91.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top