Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om inkluderende seksualundervisning i den københavnske folkeskole

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at nedsætte en arbejdsgruppe med eksempelvis Københavns Ungeråd, sex og samfund, Sundhedsplejen, Københavns lærerforening og øvrige relevante aktører og samarbejdspartnere, med henblik på at udarbejde en strategi for implementering af inkluderende undervisning i seksuel sundhed og mental trivsel på de københavnske folkeskoler.

(Stillet af Enhedslisten, SF og Alternativet)

Motivering

I folkeskolen er seksualundervisning obligatorisk, men der findes ingen kriterier eller standarder for, hvad københavnske elever som minimum kan få undervisning i, eller hvilke metoder en underviser kan gøre brug af.

Der er stor variation, når man spørger eleverne om, hvordan deres oplevelse af undervisningen har været, hvad de er blevet undervist i, og om de følte, at lærerne var kompetencemæssigt klædt på til opgaven. Samtidig er der sket en markant udvikling i, hvad sådan en undervisning skal holde af elementer:

Kønsidentitet, køn og pronominer, seksualitet, pubertet, sex, kønssygdomme, prævention, seksuelle grænser, grænsesætning, homofobi, transfobi, diskrimination, sexisme, grænser, samtykke, ligestilling, normbevidsthed, porno, online opførsel, nydelse og onani, stress, dårlige vaner med meget mere.

Det er i allerede besluttet at afsætte 1,2 mio. kr. årligt mellem 2022 og 2025 under børne- og ungdomsudvalget til forbedring af undervisningen. Arbejdsgruppen skal understøtte udmøntningen af disse midler til bedre seksualundervisning.

Ifølge Københavns Ungeråd, der repræsenterer unge i København, er vi nemlig stadig ikke lykkedes med at løfte ansvaret for emnet, hvorfor de hilser det velkomment at få nedsat en arbejdsgruppe under Børne- og Ungdomsforvaltningen, som kan afdække undervisningens mangler, indhold, kompetencer, materialer, økonomi og mere og understøtte, at kommunen udarbejder en strategi for at elever i den københavnske folkeskole modtager en seksualundervisning, der lever op til de unges ønsker og behov. 

Arbejdsgruppen bør fremlægge sit bud på undervisningsstrategi i løbet af 2022 for børne- og ungdomsudvalget med henblik på at få arbejdet videre med og implementeret målene. Når den endelige strategi er vedtaget, er der mulighed for, at initiativerne rejses til senere budgetforhandlinger med henblik på at finansiere implementeringen af strategien.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Et forslag fra Radikale Venstre om at udvalgshenvise medlemsforslaget til Børne- og Ungdomsudvalget blev forkastet med 31 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, D og O.
Imod stemte: Ø, A, F, Å og I.

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Radikale Venstre og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne mener, at der fremadrettet er behov for en styrket seksualundervisning med et bredere fokus, herunder på forskellige kønsidentiteter, deling af nøgenbilleder og samtykke med respekt for skolernes faglige frihed. En styrket indsats bør ske i forlængelse af de initiativer om styrket seksualundervisning, som er finansieret i budget 22, og iværksat på foranledning af Ungerådets inputs, hvorfor vi ønsker at forslaget drøftes i udvalget.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
“Midlerne fra beslutningen om bedre seksualundervisning i de københavnske folkeskoler fra Borgerrepræsentationens møde i august 2021 blev allerede udmøntet i BUU tilbage i november 2021, og finansieret til budget 2022. Her bliver der lagt op til at beregningerne for udmøntningen, skal tage udgangspunkt i cirka tre forløb pr. Skole om året, samt at der skal indgås konkrete aftaler med udbydere i lighed med Åben skole forløb. Vi synes derfor at det er unødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe til at løse denne opgave, når en model for brug af midlerne allerede er vedtaget.”

Til top