Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om implementering af anbefalingerne fra det Internationale Energiagentur

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

 1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, med inddragelse af alle relevante forvaltninger, at udarbejde et forslag til, hvordan anbefalingerne fra det Internationale Energiagentur jf. bilag 1, kan implementeres inden for gældende regler,
 2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen, i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger, at udarbejde et forslag til, på hvilke øvrige områder, kommunen kan rette henvendelse til regeringen med ønske om lovændringer, som kan muliggøre yderligere implementering

(Stillet af Enhedslisten, SF og Alternativet)

Motivering

Den frygtelige krig i Ukraine understreger på tragisk vis behovet for at vi hurtigst muligt bliver uafhængige af russisk olie. Det Internationale Energiagentur jf. bilag 1 har udformet 10 anbefalinger, som kan være med til at sikre denne uafhængig samt nedbringe forbruget af olie, benzin og diesel, hvilket samtidig vil være til stor gavn for klimaet og mindske luftforureningen.

Ligesom Københavns Kommune gør en stor indsats i forhold til at tage imod flygtninge fra Ukraine, så bør vi som landets hovedstad og en storby med over 600.000 indbyggere og over 45.000 ansatte tage vores del af ansvaret for at imødegå de store forsyningsproblemer, som Det Internationale Energiagentur forudser.

Anbefalingerne fra Det Internationale Energiagentur:

 1. Skru ned for farten på motorvejene med 10km/t
 2. Flere hjemmearbejdsdage
 3. Indfør bilfrie søndage
 4. Gør offentlig transport billigere
 5. Lad nummerpladen bestemme, hvor bilerne må køre
 6. Flere delebiler
 7. Gør godstransport mere effektiv
 8. Tag tog frem for flyet
 9. Mindsk antallet af forretningsrejser
 10. Flere elbiler

Nogle af anbefalinger blev gennemført under Corona, det gælder nr. 2 om flere hjemmearbejdsdage og nr. 9 om at mindske antallet af forretningsrejser, der blev erstattet med virtuelle møder. Det kan man skrue op for igen.

Københavns Kommune har flere gange gennemført bilfri søndag på udvalgte veje, anbefaling nr. 3. Det kan gøres igen.

Kommunen er i gang med arbejdet for anbefaling nr. 6 og 10 om flere delebiler og elbiler. Men der kan ses på om den indsats kan øges yderligere.

Københavns Kommune kan både via indkøbspolitik, trafikpolitik og byplanlægning arbejde for at implementere anbefaling nr. 7 om at gøre godstransport mere effektiv.

Det kræver en politisk vedtagelse på Christiansborg, hvis farten skal sænkes på motorvejene (anbefaling nr.  1) og hvis den offentlige transport skal gøres billigere (anbefaling nr. 4). Det kan Københavns Kommune rette henvendelse til regeringen og foreslå.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Radikale Venstre stillede forslag om udvalgshenvisning til Økonomiudvalget.

Enhedslisten stillede et underændringsforslag om tilføjelse af Teknik- og Miljøudvalget til udvalgshenvisningen.

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen – evt. med rådgivning fra HOFOR mfl. – at komme med forslag til generelle anbefalinger til Borgerrepræsentationen med henblik på at nedsætte energiforbruget, så København hurtigst muligt bliver uafhængig af russisk energi.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af nyt 3. at (ÆF2):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen – evt. med rådgivning fra HOFOR m.fl. – at komme med forslag til generelle anbefalinger til Borgerrepræsentationen med henblik på at nedsætte energiforbruget, så København hurtigst muligt bliver uafhængig af russisk energi. Forslaget skal fremlægges inden sommerferien 2022.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte underændringsforslag om tilføjelse af Teknik- og Miljøudvalget til udvalgshenvisningen blev forkastet med 29 stemmer imod 25. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, C og Å.
Imod stemte: A, B, F, V, I, D og O.

 

Det af Radikale Venstre fremsatte forslag om udvalgshenvisning til Økonomiudvalget blev herefter vedtaget med 53 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, D og O.
Imod stemte: I.

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
”Alternativet støtter overordnet set anbefalinger fra Det Internationale Energiagentur, som er vigtige for den grønne omstilling. Dog kan vi se potentielle udfordringer med anbefaling nr. 5 både hvad angår utilsigtede konsekvenser og implementering. Vi hilser dog en dybdegående politisk behandling meget velkommen.”

Til top