Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om sikring af ældre, udsatte og sårbare københavneres adgang til kontanter

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling for Økonomiudvalget, der anviser løsningsmodeller til sikring af kommunens ældre, udsatte og sårbare borgers adgang til kontanter, hvis kommunen får hjemmel til at løfte opgaven,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger overborgmesteren og socialborgmesteren med udgangspunkt i oplægget, at sende et brev til regeringen på vegne af kommunen med opfordring til at finde en national løsning på problemet hurtigst muligt.

(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti)

Motivering

Der findes stadig en gruppe borgere i samfundet, hvor det er nødvendigt for dem at have kontanter til deres daglige formål. Det gælder særligt ældre, hjemløse og sårbare borgere, der ikke har et hævekort eller har svært ved at bruge digitale løsninger uden hjælp. Denne udfordring er kun blevet større i takt med, at mange pengeinstitutter nedlægger kontantkasserne i deres filialer. Det er en tendens der ikke kun gælder for København, men i hele landet.

Mange hjemløse kan ikke selv administrere et hævekort. Samtidig er der også ældre med demens eller sårbare med psykiske lidelser, der har brug for en medarbejders hjælp ved hævning af kontanter.

Nogle er i betydelig risiko for at blive afpresset eller snydt, hvis de udstyres med et hævekort, som andre vil kunne misbruge.

Det kontantløse samfund er en udfordring for de svageste borgere over hele landet. Og det er et problem, bankerne burde have påtaget sig ansvaret for at finde en løsning på – det er trods alt deres kunder. Men det gør bankerne ikke, og regeringen nøler.

I Københavns Kommune har vi taget ansvar og sammen med bankerne fundet en midlertidig ordning for de mest udsatte borgere, men der er brug for en bedre og mere permanent løsning, der gavner alle de borgere, der har brug for hjælp. Med medlemsforslaget ønsker partierne, at kommunen udarbejder konkrete løsningsmodeller til, hvordan kommunen – hvis Folketinget giver os hjemlen – kan sikre ældre, sårbare og udsatte københavners adgang til kontanter, når de af forskellige årsager ikke er i stand til at hæve i en pengeautomat. Der er behov for en løsning for borgerne så hurtigt som muligt, og vi kan ikke blot passivt vente på ministerierne. Københavns Kommune må derfor formulere en model for, hvordan kommunerne vil kunne varetage opgaven, som vi kan bruge som afsæt til at få regeringen til at handle.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

En enig Borgerrepræsentation fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at sundheds- og omsorgsborgmesteren tilføjes til 2. at-punkt”.

 

Det af Borgerrepræsentationen fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi går mere og mere mod en afskaffelse af kontanter og udelukkende digitale betalinger, som har gjort de flestes hverdag både lettere og mere sikker. Men der er en gruppe borgere, der har svært ved at følge med den digitale omstilling, og de kan blive udfordret i at bevare en nem og sikker adgang til deres egne penge. Den udfordring skal vi løse, mens vi fortsat arbejder med at stille egnede digitale muligheder til rådighed for de borgere.

Til top