Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om byggesagsbehandling af sager om private boliger

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. den aktuelle sagsbehandlingstid for byggesager på private beboelsesejendom, samt matchet i forhold til servicemålet for samme,
  2. hvordan sagsbehandlingstider har udviklet sig de seneste fem år samt årsagerne hertil,
  3. hvordan borgmesteren vil karakterisere sagsbehandlingstidens længde,
  4. hvorvidt borgmesteren modtager klager herover, hvor mange og hvad borgmesteren svarer
  5. hvad borgmesteren vil gøre for at overholde de nationale mål, og hvad borgmesteren allerede har gjort,
  6. hvad borgerne skal gøre i mellemtiden,
  7. om det vil være en fordel at lade private overtage opgaven ligesom f.eks. ved bilsyn.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

København fungerer ikke i hverdagen, når københavnerne skal vente måneder eller år på at få en byggetilladelse eller en ibrugtagningstilladelse til deres private bolig.

Teknik- og Miljøforvaltningen er langt fra at overholde de nationale mål for behandling af byggesager fra private.

Vi bliver mødt med en del klager. Klager fra københavnere, der har købt en ny bolig, men ikke kan få byggetilladelse til nyt badeværelse eller ændret indretning, inden de skal flytte ind i deres nyerhvervede bolig. Københavnere, der har ventet mere end ti måneder på at få en byggetilladelse til at opstille en standard-carport fra et byggemarked. Klager fra københavnere, der ikke kan få en ibrugtagningstilladelse efter ombygning, hvor de står i en tvangssituation og har behov for at sælge deres bolig pga. dødsfald eller skilsmisse.

Den lange byggesagsbehandlingstid har været et problem over flere år, og det er kun blevet værre. Der er behov for handling nu.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top