Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren omkring sagsbehandlingstiden vedrørende byggesager på erhvervsområdet

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. hvornår kan byens virksomheder forvente at sagsbehandlingstiden i Københavns Kommune, som minimum, lever op til KL’s servicemål for byggesager?
  2. hvilke konkrete tiltag er blevet iværksat, for at sikre at Københavns Kommune lever op til KL’s servicemål?
  3. har forvaltningen et estimat på, hvor mange virksomheder der vælger ikke at bygge i Københavns Kommune som følge af de forlængede byggesagsbehandlingstider, samt hvor mange arbejdspladser kommunen i den forbindelse går glip af? 
  4. hvilke konkrete tiltag er blevet iværksat for at understøtte byens virksomheder der er ramt af forlængede byggesager; er der iværksat konkrete initiativer for at afbøde de negative effekter?

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Som en følge af de lange byggesags behandlingstider vi oplever i Københavns Kommune, løber vi en stor risiko for at København går glip af investeringer og arbejdspladser, når erhvervsbyggerier placeres uden for København.

De forlængede sagsbehandlingstider betyder, at vi løber en risiko for, at København ikke længere er lokomotivet for dansk erhvervsliv. Derved risiker vi, at tabe den erhvervsmæssige centrale position vi igennem årtier har arbejdet på at få København placeret i. Helt konkret risiker vi at blive overhalet af byer som Stockholm, Oslo, Helsinki, Hamborg og derved nærmest frivilligt at sende førertrøjen videre og opgiven den tilkæmpede position, hvilket betyder at vi kommer til at vinke farvel til arbejdspladser, investeringer og skatteindtægter, som i stedet går til andre byer med et mere erhvervsvenligt sagsbehandlingssystem.  

Helt konkret, har sagsbehandlingstiden for byggesager i Københavns Kommune igennem mange år ligget over landsgennemsnittet; på landsplan ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 63 dage, for Københavns Kommune ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 197 dage, altså mere end 3 gange så højt som for landet gennemsnitlig set.

Sammenholdt med en sagsbehandlingstid på omkring en måned, i Sydjylland samt i Midt- og Vestjylland, virker en sagsbehandlingstid på næsten det seksdobbelte, som meget voldsomt, specielt set i lyset af at servicemålene for byggesager ligger på mellem 40 og 60 dage, afhængig af typen af byggesager.

Derved ligger sagsbehandlingstiden for byggesager i Københavns Kommune ret lang fra de fastsatte servicemål, dette er på ingen måde tilfredsstillende for byens erhvervsliv, derfor er det væsentligt at få belyst hvorfor byggesagsbehandlingstiden fortsat ligger meget lang fra, såvel landsgennemsnit, som servicemål og hvad der konkret gøres for at rettet op på dette. 

København mister alt andet lige indtægter i form af mistede skatter, afgifter såvel som arbejdspladser, som følge af forlænget sagsbehandlingstid og derved forskydning, i forhold til hvornår det er muligt for en virksomhed at slå dørene op efter afsluttet byggesag.

Det synes vi konservative, at vi som hovedstad må rette op på - og det kan ikke gå stærkt nok. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top