Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Borgerrepræsentationens studietur til Helsinki og Lahti i april 2022

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen arrangerer i 2022-2023 tre studieture for Borgerrepræsentationens medlemmer. Den 26.-29. april 2022 går studieturen til Helsinki og Lahti.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen anmoder de i bilag 1 nævnte medlemmer af Borgerrepræsentationen om at tage på studietur til Helsinki og Lahti i perioden den 26.-29. april 2022,
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning,
  3. at udgifterne for medlemmernes deltagelse i studieturen afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme.

(Overborgmesteren)

Problemstilling

Det er en forudsætning for udgiftsgodtgørelse og evt. udbetaling for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, at Borgerrepræsentationen anmoder de i bilag 1 nævnte medlemmer af Borgerrepræsentationen om at deltage i studieturen til Helsinki og Lahti og samtidig godkender, at der kan udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. loven om kommunernes styrelse § 16, stk. 5 (Lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018 om kommunernes styrelse). Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan kun udbetales til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

Løsning

Økonomiforvaltningen arrangerer i april 2022 en studietur for Borgerrepræsentationens medlemmer.

Programmet for studieturen til Helsinki og Lahti er fokuseret omkring emnerne bæredygtig byudvikling og livskvalitet, udvikling af gamle havneområder til smarte og bæredygtige nye bydele, CO2-neutralitet, Smart City, mobilitetsplanlægning, borgerinddragelse, bekæmpelse af hjemløshed, børn og unge samt design og kultur i byrummet.

Foreløbigt program for studieturen er vedlagt som bilag 2. Programmet er under udarbejdelse og fremsendes til deltagerne en uge før afrejse.

Det indstilles på den baggrund, at Borgerrepræsentationen anmoder de i bilag 1 nævnte medlemmer af Borgerrepræsentationen om at deltage i studieturen til Helsinki og Lahti og samtidig godkender, at der kan udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5 (Lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018 om kommunernes styrelse).

Økonomi

Udgifterne for Borgerrepræsentationens studietur til Helsinki og Lahti den 26.-29. april 2022 afholdes inden for Økonomiudvalgets budgetramme. Foreløbigt budgetoverslag fremgår af bilag 3.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, fortsætter Borgerrepræsentationens Sekretariat med den videre planlægning af studieturen.

 

Flemming Dubgaard Hansen

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top