Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

 Fraværende med afbud

Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet), ferie.

Mikkel Skovgaard (Enhedslisten), sygdom.

Annika Smith (SF), sygdom.

Andreas Keil (Socialdemokratiet), sygdom.

Stedfortrædere

Der forelå anmodning fra Enhedslisten om, at Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Mikkel Skovgaard (Enhedslisten).

Der forelå anmodning fra SF om, at Yilmaz Yildiz (SF) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Anika Smith (SF).

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Hari Neupane (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Andreas Keil (Socialdemokratiet).

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

Dagsorden

Der blev onsdag den 6. april 2022 udsendt to sager til behandling uden for dagsorden. Sagerne vedrører ”Fritagelse fra stedfortræderlisten” og ”Rokering i udvalg”.

De to sager blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

Der blev mandag den 4. april 2022 udsendt en tillægsdagsorden med en indstilling vedrørende ”Planlægning og anlæg af pavillonboliger til indkvartering af fordrevne ukrainere”.

Borgerrepræsentationen besluttede at behandle sagen efter dagsordenspunkt 7 ”Sikker skolevej på Backersvej (etape 2), Amager Øst”.

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

Mødet sluttede kl. 21.05.
Til top