Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Beslutninger på fortrolige sager

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Dagsordenspunkt 30. Nedlæggelse af vejareal og salg af Retortvej 1 i Valby (FORTROLIG)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Dagsordenspunkt 31. Besættelse af stillingen som plandirektør i Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top