Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Nedlæggelse af vejareal og salg af Retortvej 1 i Valby (FORTROLIG)