Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om parkering for borgere i Indre By i Tour de France-ugen

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at indføre en særlig parkeringstilladelse for borgere i Indre By, således at de har ret til at parkere i hele kommunen under Tour de France-ugen.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivation

Tour de France-ugen den 28. juni - 2. juli 2022 vil påvirke hverdagslivet i Indre By i en sjældent væsentlig grad. Indre By Lokaludvalg forudser, at et af de største problemer bliver beboernes mulighed for at parkere i det område, deres beboerlicens gælder til. Dette vil nemlig indskrænkes ganske væsentligt. Ved at lade beboerlicensen gælde i hele kommunen får beboerne den fornødne fleksibilitet med hensyn til at finde en parkeringsplads, som ligger godt i forhold til deres bopæl – omstændighederne taget i betragtning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Medlemsforslaget blev taget af dagsordenen ved mødets start.

Til top