Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at flage med EU-flaget i Rådhushallen

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om, at der flages med EU-flaget ved siden af Dannebrog i Rådhushallen, undtaget dage hvor der er særlige anledninger til at flage med andre flag, som beskrevet nedenfor i motiveringen. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling efter sommerferien 2022.

(Stillet af Radikale Venstre)

Motivering

Det er i år 50 år siden, at københavnerne og resten af landet stemte Danmark ind i det europæiske samarbejde. Samarbejdet har sidenhen udviklet sig med initiativer, der har skabt fred mellem medlemslandene i Europa og givet fri bevægelighed til borgerne på tværs af landegrænser. Det europæiske kontinent har aldrig været mindre. 

Således er København blevet hjemsted for flere europæiske borgere og Københavns Rådhus er blevet en fast del af besøget for turisterne. Desværre er vores europæiske tilknytning svær at få øje på, når man besøger rådhuset. EU-flaget er en fast del af inventaret i parlamentariske bygninger i bl.a. Holland, Sverige og Frankrig ligesom Assens Kommune har hængt flaget op sammen med Dannebrog i byrådssalen.

Vi mener København bør følge trop og hænge EU-flaget op i Rådhushallen, så det ikke kun er i forbindelse med Europadagen den 9. maj, hvor vi markerer dannelsen af den Europæiske Union, men hele året rundt, hvor vi minder hinanden om de goder, som fællesskabet giver os i hverdagen. 

Konkret går forslaget ud på, at der i Rådhushallen modsat hovedindgangen vil blive flaget med Dannebrog og EU-flaget ved siden af hinanden, frem for i dag kun Dannebrog. Undtaget er dage, hvor der er særlige anledninger til at flage med andre flag. Det kan eksempelvis være, når Rådhuset er vært for internationale besøg, hvor der er tradition for at flage med det pågældende lands flag.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at formuleringen ”at der flages med EU-flaget” erstattes med ”at der den 9. maj flages med EU-flaget””.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 28 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, F (Annika Smith, Astrid Aller, Harun Demirtas, Klaus Mygind, Rasmus Steenberger), I og D.

Imod stemte: Ø, B, F (Sisse Marie Welling), V og Å.

 

Medlemsforslaget blev herefter forkastet med 35 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B, F (Annika Smith, Harun Demirtas, Rasmus Steenberger), V og Å.

Imod stemte: Ø, A, C, F (Astrid Aller, Klaus Mygind, Sisse Marie Welling), I og D.
Til top