Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om oprettelse af Parkbrugerråd for Havneparken på Islands Brygge

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling om oprettelse af et permanent Parkbrugerråd for Havneparken på Islands Brygge i lighed med det eksisterende Parkbrugerråd for Amager Strandpark,
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen i forslaget definerer rådets beslutningskompetence og udarbejder et forslag til sammensætning af Parkbrugerrådet efter samme principper som Parkbrugerrådet for Amager Strand,
  3. at Teknik- og Miljøforvaltningen inddrager de to Grundejerforeninger, der har ansvaret for havnearealerne i Islands Brygge Syd for den kommunale park og kommer med forslag til, hvordan de to grundejerforeninger tilknyttes Parkbrugerrådet,
  4. at Teknik- og Miljøforvaltningen inddrager Amager Vest Lokaludvalg, Islands Brygge Lokalråd og relevante foreninger, beboergrupper og virksomheder med tilknytning til Havneparken,
  5. at Parkbrugerrådet får et selvstændigt budget,
  6. at det eksisterende dialogforum nedlægges i forbindelse med oprettelsen af Parkbrugerrådet.

(Stillet af SF)

Motivering

Havneparken på Islands Brygge er et betydningsfuldt og meget benyttet kommunalt område særligt i sommerhalvåret. Det er også et område, hvor forskellige interesser støder sammen. Her er der muligheder for at lave store og mindre kulturelle arrangementer, der er mulighed for kommercielle aktiviteter, der er mulighed for, at borgerne individuelt bruger området til, hvad de har lyst til. Der er naboer, der i perioder oplever, at de skal leve med meget støj, affald og andre ting, der irriterer i dagligdagen.

Det kniber i perioder med ansvarligheden over for områdets faciliteter. Der er både tilfredshed med og utilfredshed med, hvad der foregår i parken. Der er debat hver sommer om, hvem der har ansvaret og bestemmer over, hvad der skal foregå.

For de enkelte borgere, foreninger og virksomheder er det ugennemskueligt, hvem der bestemmer og efter hvilke principper, der besluttes.

SF ønsker med dette forslag at fremme, at naboer, foreninger og virksomheder, Kulturhuset, kommunen og Politiet tager fælles ansvar for Havneparken og at det sker gennem et Parkbrugerråd, hvor det er gennemsigtigt, hvem der bestemmer og hvordan beslutninger tages.

Vi forestiller os, at Parkbrugerrådet kan tage initiativer til renovering og udvikling af Havneparken, at Parkbrugerrådet vil være drivende, når problemer skal løses i Havneparken og at de vil kunne inddrage og engagere alle parter i konkrete handlinger.

Parkbrugerrådet skal have eget budget i lighed med Parkbrugerrådet for Amager Strandpark.

Størrelsen fastlægges ved budgetforhandlingerne.

De sidste år har politiet og udgående medarbejdere fra Socialforvaltningen brugt mange ressourcer på at sikre tryghed i parken. Det har været nødvendigt, men det bør ikke være normaltilstanden for et rekreativt område i København. Derfor må det også være en opgave for Parkbrugerrådet, at der opbygges en kultur, hvor det er brugerne af parken, der sikrer gode og trygge omgangsformer.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti stillede forslag om udvalgshenvisning til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forslag om udvalgshenvisning til Teknik- og Miljøudvalget blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti fremsætter følgende protokolbemærkning:

”For Konservativt Folkeparti er det væsentligt at de love og regler der er vedtaget i forhold til adgang og anvendelse af alle kommunens parker og fællesarealer overholdes og i forlængelse af dette, at overholdelse af regler og love også håndhæves. Håndhævelse af regler og love kan både foregå i regi af politiet såvel som kommunen, såfremt kommunen skal overtage dele af håndhævelsesopgaven, er der behov for oprettelsen af et kommunalt ordenskorps. Konservative Folkeparti støtter oprettelse af kommunalt ordenskorps.”

Til top