Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at omdøbe Kristianiagade til Ukrainegade

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,  

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøudvalget at forelægge Borgerrepræsentationen en sag om at omdøbe Kristianiagade til Ukrainegade.    

 (Stillet af Venstre)  

Motivering  

Ruslands invasion af Ukraine er en skelsættende begivenhed, som vil forandre Europa og vores egen sikkerhed i mange år frem. Det er afgørende at sende et meget klart signal om, at den russiske aggression mod et frit og demokratisk land er fuldstændigt uacceptabel. Samtidig bør de ukrainere, der er faldet i kampen for Ukraines frihed, hædres. Her er et vejnavn en måde, hvorpå Københavns Kommune kan ære de, som er faldet i forsvaret af Ukraine.   

Washington D.C. ændrede for nogle år siden ligeledes navnet på den gade, hvor den russiske ambassade ligger til ”Boris Nemtsov Plaza” for på den måde at ære den tidligere russiske vicepremierminister, som blev myrdet på baggrund af et politisk motiv.   

På baggrund af udenrigsministerens udmelding om, at der ikke er noget, som lovgivningsmæssigt forhindrer Københavns Kommune i at fremsætte forslaget, så fremsættes forslaget igen. Den første juridiske vurdering betød, at det blev et udvandet forslag, som blev fremsat i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2022. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag om, at medlemsforslaget formuleres på følgende måde (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøudvalget at forelægge Borgerrepræsentationen en sag om at omdøbe hele eller dele af metropladsen ved krydset med Kristianiagade, Oslo Plads, Stockholmsgade og Dag Hammarskjölds Allé til Ukraine Plads.”

 

SF fremsatte ændringsforslag om tilføjelse af et nyt 2. at-punkt (ÆF2):

”2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøudvalget at forelægge Borgerrepræsentationen en sag om, at pladsen i Nordhavn ved Østre Landsret navngives med et navn, der har forbindelse til krigen i Ukraine.”

 

SF fremsatte ændringsforslag om at ændre formuleringen (ÆF3):

”Kristianiagade til Ukrainegade” til: ”en del af Kristianiagade op mod Dag Hammerskjölds Allé til Ukrainegade eller Kyivgade.”

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 43 stemmer imod 6. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B.
Imod stemte: Ø, A, C, F, V, I og D.
Undlod at stemme: Å.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt med 36 stemmer imod 14. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, B, F, V, I og D.
Imod stemte: Ø.
Undlod at stemme: Å.

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 38 stemmer imod 12. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, F og I.
Imod stemte: Ø, A, C, B og D.
Undlod at stemme: Å.

 

Der blev begæret delt afstemning om den således ændrede indstilling. 

 

Det uændrede 1. at-punkt blev herefter forkastet med 38 stemmer imod 12. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, F og I.
Imod stemte: Ø, A, C, B og D.
Undlod at stemme: Å.

 

Det tilføjede 2. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Partierne anerkender behovet for at navngive en plads efter Ukraine i en tid, hvor staten er truet af kræfter udefra. Ukraine er imidlertid ikke den eneste stat, hvor en anerkendelse fra København ville være hensigtsmæssig og derfor ser partierne gerne at f.eks. Palæstina snarest får en dedikeret plads.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Ukraine har brug for vores solidaritet og konkrete hjælp, mens de kæmper mod den russiske invasion. En af de ting Ukraine har bedt om, er symbolske handlinger, som navngivning af gader. Derfor gik arbejdet med at afklare muligheden for at omdøbe Kristianiagade, eller en anden gade i København i gang kort efter invasionen. Og på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2022 blev det besluttet at bede Vejnavnenævnet om at undersøge muligheden for at navngive en gade i København Ukraine. Det arbejde er Vejnavnenævnet i gang med. Herunder at afklare de juridiske rammer for arbejdet. Vi afventer derfor resultatet af dette arbejde, der forventes at foreligge inden sommer.”

 

Venstre og SF fremsatte følgende protokolbemærkning:

”For partierne er det afgørende, at København følger bl.a. Oslo og Vilnius’ eksempel og omdøber den gade, hvor Den Russiske Ambassade er beliggende.”

Til top