Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om digital platform til borgeranmeldelser af natteliv

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger med udgangspunkt i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021 at udarbejde et forslag til en digital platform, hvor borgere i Københavns nattelivszoner løbende kan anmelde deres nærliggende natteliv,
  2. at der opsættes zonemøder jf. Restaurations- og Nattelivsplanen 2021’s nattelivszoner, hvor relevante aktører mødes på baggrund af borgeres digitale anmeldelser i forbindelse med tildeling af bevillinger.

(Stillet af Nye Borgerlige)

Motivering

Københavns restaurations- og natteliv er en vigtig kulturbærer for København og er med til at skabe en levende by. Dog kan vi ikke ignorere, at gener fra nattelivet som støj og affald er en stor belastning for de beboere, som bor i de berørte nabolag. Dette er en udfordring som Borgerrepræsentationen bør tage alvorligt. Lige så vel som nattelivet har lov til at gøre København til det bedste sted at muntre sig til ud på de sene aftentimer, lige så vel har de borgere, der bor i nærheden, ret til at stille krav til hvor meget deres hjem og omgivelser bliver påvirket.

Nye Borgerlige ønsker at skabe et endnu bedre grundlag for, at borgerne kan give deres mening direkte til kende og påvirke deres nærmiljø.

Nattelivet har ændret sig meget de seneste årtier. Hvor der før i tiden overvejende var tale om selvstændige restauratører, er der i dag i stigende grad tale om beværtninger drevet af koncerner, hvilket tilsyneladende bevirker et vigende ansvar i forhold til restaurationernes nærmiljø.
Som vi allerede oplever, er borgerhøringer og beboerorganisationer ikke repræsentative nok og har ikke den slagkraft der skal til, for at vi virkelig får bugt med problemerne. Med en lettilgængelig digital platform, vil Nye Borgerlige gøre det muligt for de borgere, der er naboer til nattelivet, at anmelde deres nærliggende restaurationer og natteliv ud fra parametre som støj og affald. Samtidig skal anmeldelser være tilgængelige for interesserede borgere, der gerne vil have mulighed for at se, hvordan nattelivet i en given zone påvirker lokalmiljøet positivt såvel som negativt. Ydermere, kan platformen bruges til at inddrage direkte anmeldelser af nattelivet, når bevillinger til restauratører og natteliv skal gives og fornyes. Her er det samtidig oplagt at opsætte zonemøder, hvor borgere, politikere, politi og restauratører mødes på baggrund af caféer, barer og natklubbers borgeranmeldelser.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF stillede forslag om udvalgshenvisning til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Forslag om udvalgshenvisning til Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt uden afstemning.

Til top