Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til børne- og ungdomsborgmester om det særlige problem ved at lære dansk

Forespørgsel

Børne- og ungdomsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. den generelle situation i København for modtagelse af ukrainske flygtningebørn i daginstitutioner og skoler.
  2. om børne- og ungdomsborgmesteren mener, at der foreligger klarhed om, at det er sikkert for ukrainske flygtninge at vende tilbage til Ukraine?
  3. om børne- og ungdomsborgmesteren ved hvornår det vil stå klart, at de ukrainske flygtninge kan vende tilbage til Ukraine?
  4. om børne- og ungdomsborgmesteren mener at flygtninge, der bliver bedre til dansk, bliver bedre integreret i lokalsamfundet?
  5. om børne- og ungdomsborgmesteren mener, at nytilkomne ukrainske elever ikke skal lære dansk, når de går i skole i Danmark?
  6. hvilke fordele ser børne- og ungdomsborgmesteren ved, at de ukrainske børn undervises gratis på deres modersmål?
  7. hvilke ulemper ser om børne- og ungdomsborgmesteren ved, at de ukrainske børn og unge modtager undervisning i dansk og på dansk?
  8. i hvilke tilfælde mener børne- og ungdomsborgmesteren det er rimeligt at droppe undervisning i og på dansk for de modtagne børn og unge?

(Stillet af Enhedslisten og SF)

Motivering

Forespørgslen er rejst i anledning af en politisk aftale fra slutningen af april 2022 mellem et flertal af Folketingets partier om større frihed til metodevalg i kommunernes integration af børn og unge fra Ukraine, som skaber fornyet behov for at afklare, hvad børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager mente, da han udtalte sig til pressen om integration i starten af april 2022. Her sagde børne- og ungdomsborgmesteren blandt andet:

»Det giver god mening at undervise i dansk i det omfang, de skal blive her. Hvis nogen har planer om at vende tilbage i løbet af nogle måneder, så har vi pligt til at reflektere over, hvordan vi hjælper dem bedst muligt,« siger Jakob Næsager og foreslår, at det kunne give god mening blot at undervise i fag såsom engelsk, matematik, kreative fag og naturvidenskabelige fag. (Mads Klitgaard: “Københavnsk borgmester ser et særligt problem ved, at ukrainske flygtninge lærer dansk” Berlingske, 5/4-2022.)

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top