Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren om renovering af Københavns Kommunes svømmehaller

Forespørgsel

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. om de nuværende/forestående renoveringer af Københavns Kommunes svømmehaller inkl. Øbrohallen kan foregå hurtigere, hvis der arbejdes i to eller tre skiftehold,
  2. processen og forløb for renoveringer af Øbrohallen siden slutningen af 1990’erne,
  3. hvad de samlede omkostninger for renoveringer af Øbrohallen siden slutningen af 1990’erne beløber sig i. 

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2022 blev udvalget forelagt en orientering om Københavns Kommunes svømmehallers renoveringsbehov. Flere af svømmehallerne står til at lukke i 18 måneder eller mere. Kommunen har i forvejen stor mangel på svømmefaciliteter, der medfører lange ventelister for børn og unge. Det Konservative Folkeparti finder situationen både kritisk og uholdbar. Det gælder især renoveringen af Øbrohallen på Østerbro, der nu skal renoveres igen inden for kort tid. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Forespørgslen blev besvaret.

Til top