Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Økonomiudvalgets studietur til Zürich og Bern den 17. - 20. maj 2022

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen bedes anmode Økonomiudvalgets medlemmer om at tage på studietur for Økonomiudvalget til Zürich og Bern i perioden 17. - 20. maj 2022.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen anmoder Økonomiudvalgets medlemmer om at tage på studietur til Zürich og Bern fra den 17. - 20. maj 2022.

(Overborgmesteren) 

Problemstilling

Økonomiudvalget har planlagt en studietur til Zürich og Bern fra den 17. - 20. maj 2022.

En forudsætning for betaling af udgiftsgodtgørelse er, at Borgerrepræsentationen anmoder udvalgets medlemmer om at deltage i studieturen, jf. lov om kommunernes styrelse § 16.

Løsning

Økonomiudvalget skal på turen bl.a. høre om bæredygtig byudvikling, nye boformer og byggefællesskaber, ældrestrategi, udvikling af tidligere industriområder til blandet by, høj procentdel af unge der vælger en erhvervsuddannelse samt arbejdet med pant på take-away emballage.

Økonomiudvalget skal derudover mødes med borgmesteren i Zürich, Corine Mauch (Sozialdemokratische Partei), samt borgmesteren i Bern, Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste Stadt Bern).

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Zürich og Bern udarbejdet vedhæftede udkast til program for turen, jf. bilag 1.

Økonomi

Udgifterne til studieturen er på nuværende tidspunkt anslået til at udgøre ca. 300.000 kr. og vil blive afholdt inden for Økonomiudvalgets ramme.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top