Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Meddelelse fra den lille valggruppe om, 

1) at 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) udpeges som midlertidigt medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget under Hassan Nur Warderes (Enhedslisten) orlov med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 5. maj 2022 og indtil videre.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Godkendelse af,

1) at Knud Holt Nielsen (Enhedslisten) udtræder som medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

2) at Jean Thierry (Enhedslisten) udpeges som medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Godkendelse af,

1) at Jean Thierry (Enhedslisten) udtræder af Teknik- og Miljøudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

2) at Knud Holt Nielsen (Enhedslisten) udpeges som medlem af Teknik- og Miljøudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Metroselskabet I/S, Bestyrelsen for

Godkendelse af,

1) at Lars Weiss (Socialdemokratiet) udtræder som næstformand i bestyrelsen for Metroselskabet I/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Jonas Bjørn Jensen (Socialdemokratiet) udpeges som næstformand i bestyrelsen for Metroselskabet I/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S

Godkendelse af,

1) at Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet) udtræder som næstformand i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Lars Weiss (Socialdemokratiet) udpeges som næstformand i HOFOR Forsyning Holding P/S, HOFOR Forsyning Komplementar A/S og HOFOR Holding A/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S, Bestyrelsen for

Godkendelse af,

1) at Jonas Bjørn Jensen (Socialdemokratiet) udtræder som medlem af bestyrelsen for Udviklingsselskabet By og Havn I/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet) udpeges som medlem af bestyrelsen for Udviklingsselskabet By og Havn I/S med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

2) at 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten) udpeges som midlertidigt medlem af Særligt klageudvalg over Bevillingsnævnets afgørelser under Hassan Nur Warderes (Enhedslisten) orlov med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022 og indtil videre.

 

Skatteankenævnet

Godkendelse af,

1) at Cheanne Nielsen (Dansk Folkeparti) udtræder som medlem af Skatteankenævnet i funktionsperioden gældende fra den 1. juli 2022.

2) at Steen Olesen (Dansk Folkeparti) udtræder som suppleant i Skatteankenævnet i funktionsperioden gældende fra den 1. juli 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

3) at Borgerrepræsentationen over for Skatteministeriet indstiller Steen Olesen (Dansk Folkeparti) som medlem af Skatteankenævnet i funktionsperioden gældende fra den 1. juli 2022.

4) at Borgerrepræsentationen over for Skatteministeriet indstiller Cecilie Winther Kristensen (Dansk Folkeparti) som suppleant i Skatteankenævnet i funktionsperioden gældende fra den 1. juli 2022.

 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Godkendelse af,

1) at Cheanne Nielsen (Dansk Folkeparti) udtræder som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg i funktionsperioden gældende fra den 1. september 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Borgerrepræsentationen over for Forsvarsministeriet indstiller Cecilie Winther Kristensen (Dansk Folkeparti) som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg i funktionsperioden gældende fra den 1. september 2022.

 

Revisionsudvalget

Godkendelse af,

1) at Heidi Wang (Venstre) udtræder som medlem af Revisionsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Claus Buch (Venstre) udpeges som medlem af Revisionsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

NEXT Uddannelse København

Godkendelse af,

1) at Københavns Kommune tiltræder udpegningen af borgmester for Ballerup Kommune Jesper Würtzen som medlem af bestyrelsen for NEXT Uddannelse København med virkning fra den 1. maj 2022.

Borgerrepræsentationens Sekretariats bemærkninger

Borgerrepræsentationen har den 20. januar 2022 godkendt udpegningen af Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet). Det fremgår imidlertid af de ændrede vedtægter for NEXT Uddannelse København, at Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune, Frederiksberg Kommune og Herlev Kommune i fællesskab udpeger et medlem. Medlemmet skal være borgmester.

 

Wonderful Copenhagen, bestyrelsen

Godkendelse af,

1) at Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti) udtræder som medlem af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Karina Bergmann (Det Konservative Folkeparti) udpeges som medlem af bestyrelsen for Wonderful Copenhagen med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Christianshavns Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Poul Cohrt (indstillet af Avisgruppen Christianshavneren for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som medlem i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

2) at Henning Nielsen (indstillet af Avisgruppen Christianshavneren for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som medlem af Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Godkendelse af,

1) at Svend Aage Schiermacher (indstillet af E/F Den Rhodeske Gård) udpeges som suppleant nr. 3 på suppleantlisten for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Godkendelse af,

1) at John Poulsen (indstillet af Kommunistisk Parti Danmark–lokalafdeling Indre By/Christianshavn) udpeges som suppleant nr. 3 på suppleantlisten for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Henriette Marienlund (indstillet af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udtræder som suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

2) at Rasmus Fehrmann (indstillet af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udpeges som suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Lena Saul (indstillet af Visens Venner for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som 4. suppleant i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

Foreningen ønsker ikke at indstille en ny repræsentant.

Godkendelse af,

2) at Kirsten Dyhr-Mikkelsen (indstillet af Husum Grundejerforening) udpeges som suppleant nr. 4 på suppleantlisten for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid i Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Amager Vest Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Nete Skøtt (indstillet af Ejerforeningen 8-tallet for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som medlem i Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

2) at Nicolai Liebach (indstillet af Ejerforeningen 8-tallet for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som medlem af Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022.

 

Godkendelse af,

1) at Ulla Støvelbæk (indstillet af Brugerrådet ved Solvang Bibliotek for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som suppleant af Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 5. maj 2022. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top