Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Funktionsbeskrivelse for Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiveren

Se alle bilag
I overensstemmelse med bestemmelserne i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision skal Borgerrepræsentationen godkende ændringer til funktionsbeskrivelsen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende den opdaterede Funktionsbeskrivelse for Intern Revision.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

(Revisionsudvalget)

Problemstilling

Som en del af praksis i forbindelse med Intern Revision fornyede dispensation hver 4. år, opdateres Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiveren, således at denne svarer til funktionsområdernes ansvar og kompetence.

Funktionsbeskrivelsen er oprindeligt udformet i 2008 før Intern Revision blev etableret. Funktionsbeskrivelsen er gennemskrevet/moderniseret således at den afspejler de aktuelle forhold. Der er ingen ændringer i forhold til nuværende praksis i Intern Revisions arbejde. Ændringerne er drøftet med Økonomiforvaltningen som enig heri.

Løsning

Revisionsudvalget godkender Funktionsbeskrivelse for Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiver, med henblik godkendelse i Borgerrepræsentationen efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Efter Revisionsudvalgets godkendelse af Funktionsbeskrivelsen oversender Intern Revision denne og den godkendte indstilling til Økonomiudvalget.


Økonomiudvalget oversender Funktionsbeskrivelsen til Borgerrepræsentationen sammen med udvalgets erklæring.


Borgerrepræsentationen behandler Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiveren.


/ Jesper Andersen

 

Oversigt over politisk behandling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget efter forudgående erklæring fra Økonomiudvalget indstiller over for Borgerrepræsentationen, at den opdaterede Funktionsbeskrivelse for Intern Revision godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Revisionsudvalgets beslutning i mødet den 11. marts 2022

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top