Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Østerbro Teater

Borgerrepræsentationen skal udpege ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Østerbro Teater for den kommende funktionsperiode for teatrets bestyrelse.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger et medlem til Østerbro Teaters bestyrelse for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

(Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Problemstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde af 25. september 2014, at teatrets hjemstavnskommune skal udpege 1 medlem til bestyrelsen. Kulturministeriet har derfor anmodet Borgerrepræsentationen om at udpege et medlem til bestyrelsen for henholdsvis Østerbro Teater.

Løsning

De enkelte teatre under det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som beskikkes af Kulturministeren. Teatrets hjemstavnskommune skal udpege ét medlem. Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer. Der skal desuden sikres en lokal forankring af bestyrelsen. Medlemmet udpeget af Københavns Kommune skal især sikre dette hensyn. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af bestyrelsesposter. Derfor beder Kulturministeriet om, at Københavns Kommune indstiller både en mand og en kvinde.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Det vil blive meddelt Kulturministeriet, hvem Borgerrepræsentationen har udpeget til bestyrelsesposten.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

1 medlemsplads i bestyrelsen for Østerbro Teater.

Særlige krav/valgbetingelser

Kommunens plads skal særligt sikre lokal forankring.

Udpegningstype

Flertalsvalg.

Vederlag

Ja, fastlægges af bestyrelsen og udgør 37.500 kr. pr. år.

Funktionsperiode 

4-årig funktionsperiode løbende fra 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top