Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udnævnelse af formand og medlemmer til beboerklagenævnet i København

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udpegning af formand og medlemmer til beboerklagenævnet i København for perioden 1. juli 2022 til 31. juni 2026.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen indstiller til Indenrigs- og Boligministeriet, at de i indstillingen anførte personer, beskikkes som henholdsvis formand og formandssuppleant for beboerklagenævnet i Københavns Kommune,
  2. at Borgerrepræsentationen vælger de i indstillingen anførte medlemmer og suppleanter til beboerklagenævnet i København, og
  3. at Borgerrepræsentationen vælger det i indstillingen anførte socialt sagkyndige medlem og suppleant til beboerklagenævnet.

(Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Problemstilling

I alle kommuner med almene boliger skal der nedsættes et beboerklagenævn. Et beboerklagenævn skal bestå af en formand og to medlemmer.

Formanden beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Borgerrepræsentationen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to medlemmer udpeges af Borgerrepræsentationen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Herudover skal Borgerrepræsentationen vælge et socialt sagkyndigt medlem, som skal tiltræde nævnet, når der behandles sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Da beskikkelsesperioden udløber den 31. juni 2022, skal Borgerrepræsentationen indstille ny formand og formandssuppleant og vælge nye medlemmer til nævnet.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker, at formanden for beboerklagenævnet fremover er dommer eller har erfaring som dommer, som tilfældet også er for formændene i huslejenævnet.

Forvaltningen indstiller derfor, at Borgerrepræsentationen til direktøren for statsforvaltningen indstiller følgende personer som henholdsvis formand og formandssuppleant beboerklagenævnet.

Formand

Formandssuppleant

Tilkaldedommer ved Københavns Byret

Lene Sadolin Holst

Ankechef i Ankestyrelsen

Anne Birgitte Hassing

 

Forvaltningen har indhentet indstilling fra kommunens større lejerforeninger og fra BL-Danmarks almene boliger.

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen vælger de kandidater, der er indstillet fra LLO og BL.

 

Medlem 

Suppleant

Indstillet fra LLO 

 Claus Sahl Højte; LLO

 Helene Toxværd, LLO

Indstillet fra BL

 Bjarne Larsson; FSB

 Ulla Gregor, DAB

Socialforvaltningen har indstillet Sune Vangsgaard Lauridsen, afdelingsleder i Bolig - og Beskæftigelsesenheden i Socialforvaltningen som socialt sagkyndigt medlem, og Signe Kempff-Thestrup, afdelingsleder i Bolig- og Beskæftigelsesenheden i Socialforvaltningen, som suppleant.

Forvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen vælger de af Socialforvaltningen indstillede medlemmer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

 

Lars Laustrup /Aravni Jakobsen

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top