Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af medlem til bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole

Borgerrepræsentationen skal udpege ét bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger Louise Theilade Thomsen (V) til bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole for den kommende valgperiode.

(Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Problemstilling

Der skal i henhold til vedtægten for Niels Brocks Handelsskole § 4, stk. 2, udpeges et medlem til bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole.

Løsning

Niels Brocks Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i København, der har til formål at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Bestyrelsen består af 14 medlemmer (heraf 2 uden stemmeret). I henhold til vedtægten for Niels Brocks Handelsskole skal Borgerrepræsentationen udpege et medlem til bestyrelsen for skolen. Medlemmet skal udpeges af kommunalbestyrelserne i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune i forening, jf. vedtægterne.

Funktionsperioden er fire år, løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.

Det er aftalt med Frederiksberg Kommune, at Københavns Kommune udpeger medlemmet for den kommende periode. Udpegningen går som udgangspunkt på skift mellem de to kommuner efter nærmere forudgående aftale.

Den store valggruppe ved Venstre anbefaler, at Louise Theilade Thomasen (V) udpeges som medlem til bestyrelsen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Børne- og Ungdomsforvaltningen giver besked til Frederiksberg Kommune og Niels Brocks Handelsskole, om hvem Borgerrepræsentationen har udpeget til bestyrelsen.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

1 medlem. 

Særlige krav/valgbetingelser

Der er ingen særlige krav eller valgbetingelser.

Bemærkninger i øvrigt

I henhold til vedtægten for Niels Brocks Handelsskole skal Borgerrepræsentationen udpege et medlem til bestyrelsen for skolen. Medlemmet skal udpeges af kommunalbestyrelserne i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune i forening.

Udpegningstype

Flertalsvalg.

Vederlag

Nej.

Funktionsperiode

4-årig funktionsperiode løbende fra 1. maj 2022-30. april 2026.


 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top