Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder)

Se alle bilag

 

Indkaldelse af stedfortræder (Hassan Nur Wardere, Enhedslisten)

1) Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Hassan Nur Wardere (Enhedslisten), der på grund af personlige årsager er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med mandag den 2. maj 2022 og indtil videre.

Rette stedfortræder 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten), indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 5. maj 2022 og indtil videre.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Indkaldelse af stedfortræder (Hassan Nur Wardere, Enhedslisten)

Godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, af formandens indkaldelse af stedfortræder for Hassan Nur Wardere (Enhedslisten), der af personlige årsager er forhindret i at deltage i forsamlingens møder fra og med torsdag den 2. maj 2022 og indtil videre.

Rette stedfortræder 1. suppleant Klaus Goldschmidt Henriksen (Enhedslisten), indkaldes derfor med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 5. maj 2022 og indtil videre.

 

Fraværende med afbud

Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti), ferie

Mikkel Skovgaard (Enhedslisten), personlige årsager

Lea Fridberg (Socialdemokratiet), personlige årsager

Ole Birk Olesen (Liberal Alliance), sygdom

Andreas Keil (Socialdemokratiet), sygdom

 

Stedfortrædere

Der forelå anmodning fra Liberal Alliance om, at Alexander Ryle (Liberal Alliance) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Ole Birk Olesen (Liberal Alliance).

 

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Hari Neupane (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Andreas Keil (Socialdemokratiet).

 

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

 

Dagsorden

Der blev onsdag den 4. maj 2022 udsendt en sag til behandling uden for dagsorden. Sagen vedrører ”Rokering i udvalg”.

Sagen uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Der blev mandag den 2. maj 2022 udsendt en tillægsdagsorden med to indstillinger vedrørende ”Udvidelse af indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere på Otilliavej” og ”Besættelse af stilling som plandirektør i Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)”.

Borgerrepræsentationen besluttede at behandle indstillingen om ”Udvidelse af indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere på Otilliavej” efter dagsordenspunkt 8, ”Fordeling af fordrevne fra Ukraine, april 2022” og indstillingen om ”Besættelse af stilling som plandirektør i Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)” som den sidste sag på dagsordenen.

 

Borgerrepræsentationen besluttede efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti at tage dagsordenspunkt 27 ”Medlemsforslag om parkering for borgere i Indre By i Tour de France-ugen” af dagsordenen.

 

Dagsorden blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 20.11.

Til top