Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Beslutning på fortrolige sager

Beslutning

40. Tilbagekøb af Borgergården (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Det af Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 43 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, I og O

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

41. Aflandshage Vindmøllepark (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

42. Bjørnstrup Vindmøllepark (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.


43. Salg til opførelse af gavlisolering (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

 

44. Leje af daginstitution i Bella Center (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt med 48 stemmer imod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, V, Å, I og O

Imod stemte: F

 

45. Besættelse af stillingen som økonomidirektør i Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

46. Overdragelse af henvendelse til Økonomiforvaltningen (FORTROLIG)

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top