Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aflandshage Vindmøllepark (FORTROLIG)