Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Tilbagekøb af Borgergården (FORTROLIG)