Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at bevare Palads

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en bevarende lokalplan for Palads.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti og Alternativet)

Motivering

I anledning af, at København er udnævnt til at være Arkitekturhovedstad (World Capital of Architecture) af UNESCO i 2023, stiller vi hermed forslag om at bevare en af københavnernes højt elskede arkitektoniske perler Palads. 

I forbindelse med Københavns Kommunes kampagne Byens Sjæl, indtager Palads 1. pladsen over den bygning, der har modtaget flest positive tilkendegivelser i form af 'likes' i den indledende nomineringsfase. Til trods for det, er den farverige og folkelige Palads-biograf ikke at finde på Byens Sjæl-dommerpanelets endelige liste over bygninger, de mener bidrager til byens sjæl i særlig grad. 

Vi mener dog, at der er grund til at give forrang til de 265 høringssvar og de tusindvis af københavnere, der har skrevet under på underskriftindsamlingen om at politikerne i Københavns Kommune skal bevare Palads. På samme måde som dem, mener vi nemlig, at Palads er en vigtig del af den moderne københavnske kultur- og arkitekturhistorie, som vi ønsker at værne om. 

Palads er allerede erklæret bevaringsværdig i København Kommunes nuværende kommuneplan. Men for at sikre, at bygningen reelt bliver bevaret som den er, stiller vi forslag om en bevarende lokalplan.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Medlemsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 12. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og Å

Imod stemte: Ø, A, B, F, V, I og O

 

Enhedslisten og SF afgav følgende protokolbemærkning:

"Enhedslisten er meget optaget af at bevare bygninger, der fortæller om Københavns historie og kultur, og vi arbejder løbende for at sikre dette i byplanlægningen.

Vi mener dog ikke, at det er hensynsmæssigt at kortslutte lokalplansprocessen for Palads og Axel Torv, inden den politiske proces overhovedet er begyndt. Bevaring og udvikling står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, og vi vil også i denne sag gå konstruktivt til arbejdet for at sikre, at vi finder den rette balance mellem bevaring og udvikling."

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Konsekvensen af forslaget vil ikke være, at Palads bliver bevaret, men at Palads lukker. For Nordisk Film vil ikke længere kunne drive biograf i bygningen, hvis de ikke får mulighed for at ændre den. De er kommet med tre bud på ændringer, som vi i Teknik- og Miljøudvalget endnu ikke har haft mulighed for at diskutere.

En bevarende lokalplan kan i sidste instans betyde, at Københavns Kommune bliver nødsaget til at købe Palads. Forslagsstiller mangler dog at henvise finansiering til et køb i den millionklasse.”

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:

”SF ønsker, at Palads fortsæt skal være en ikonisk kulturbygning for København. Derfor skal dialogen mellem Teknik og Miljøforvaltningen og Palads om "Fremtiden Palads" fortsætte. Vi ønsker en løsning, hvor Palads æstetiske udtryk mod Axeltorv bevares, men hvor bygningen fx kan udvides under jorden og ud mod og evt. over Hammerichsgade.”

 

Til top