Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at Københavns Kommune skal arbejde for et fuldstændigt forbud for fossil kørsel senest i 2030

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger overborgmesteren at skrive et brev til Transportministeren om hurtigst muligt at give Københavns Kommune tilladelse til at forbyde kørsel med fossile biler i kommunen,
  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om at indfase forbuddet mod fossil kørsel i hele kommunen, så snart lovgivningen tillader det og senest i 2030,

  3. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et budgetnotat om at undersøge behovet for og sikre oprettelse af et passende antal lademuligheder jævnt fordelt i alle bydele senest i 2030,

(Stillet af SF og Alternativet)

Motivering

Det er vigtigt at København går forrest i kampen for mindre CO2-udledning også igennem mindre kørsel i fossile biler. Derfor ønsker partierne med dette forslag at der arbejdes målrettet på at kunne forbyde fossile køretøjer at køre i Københavns Kommune hurtigst muligt og senest i 2030.

Det er vigtigt at byens borgere får en planlægningshorisont og med dette forslag ønsker forslagsstillerne at tydelighøre Københavns Kommunes ambition om hurtigst muligt at blive fri for fossile køretøjer.

For at forslaget skal give mening, er det dog nødvendigt at sikre, at der findes lademuligheder for elbiler i et passende omfang i alle bydele.

Forbuddet skal være med til at understøtte arbejdet med klimaplan2035, sikre renere luft til Københavnerne og gøre København til et forbillede for hvordan bilparken i fremtiden skal være i hele Danmark.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af et nyt 4. at-punkt (ÆF1):

 

”at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger at gennemføre en undersøgelse før processen med 1.-3. at-punkt sættes i gang. Undersøgelsen skal vise, hvordan man på en bæredygtig måde – klimamæssigt, miljømæssigt økonomisk og infrastrukturmæssigt – kan udfase fossile biler i København hurtigst muligt. Undersøgelsen skal fremlægges for Borgerrepræsentationen inden årets udgang, og med udgangspunkt i denne undersøgelse skal arbejdet med 1.- 3. at punkt herefter sættes i gang.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

 

At ordet ”Transportministeren” erstattes med ”Miljøministeren” i forslagets 1. at-punkt.

 

Det af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 52 stemmer imod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, I og O

Imod stemte: Å

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget med 53 stemmer.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, I og O

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre og Socialdemokratiet bakker op om, at vi fra Københavns Borgerrepræsentationen skal sætte en dato for, hvornår man ikke længere kan køre ind i København i en fossilbil. Et forbud mod fossildrevet trafik kræver grundig forberedelse. Vi skal som kommune gøre vores hjemmearbejde ordentligt. Vi mener eksempelvis ikke, at den dato kan sættes før, vi har en plan for at have den nødvendige ladeinfrastuktur på plads. Vi kan ikke tvinge københavnerne til at skifte til elbiler, de ikke kan lade.”

 

Til top