Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om aktivering af kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen at lave et forslag til, hvordan kommunale overskudsarealer og ubenyttede bygninger, lokaler og anlæg kan aktiveres midlertidigt eller permanent til kultur, fritid, rekreative arealer, kreative erhverv eller lignende og hver gang anvise, hvilken udlejningsform, det kan have.

(Stillet af Socialdemokratiet og Radikale Venstre)

Motivation

Der er evig kamp om pladsen i København, så det er vigtigt, at vi får det bedste ud af hver kvadratmeter i byen. Det gælder også for Københavns Kommunes egne arealer og bygninger.

Byplanlaboratoriet URBAN 13 under Bispeengbuen, Kulturtårnet på Knippelsbro, Villa Kultur på Østerbro, Bølgemarken under Kalvebod Bølge, Streetmekka, skolehaver langs jernbanen, kreative erhverv i Kødbyen eller øvelokaler i de gamle bunkere. Det er blot eksempler på, hvordan skæve arealer og ubenyttede bygninger kan aktiveres på en måde, der skaber plads til nogle af de funktioner, der er svære at placere, men som er med til at give København liv og kant.

Vi ønsker derfor, at det undersøges, hvordan kommunens overskydende, ubenyttede arealer og bygninger midlertidigt eller permanent kan aktiveres til gavn for københavnerne og København.

Forvaltningernes oplæg skal indeholde forslag til, hvordan arealerne og bygningerne kan aktiveres.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 
Til top