Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om ny skøjtehal

Medlemsforslag  

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger og i dialog med Tårnby Kommune at fremlægge en sag til politisk behandling inden forhandlingerne om budgettet for 2024 om et samarbejde mellem Københavns og Tårnby Kommune om fælles etablering og anvendelse af en ny skøjtehal i Tårnby Kommune.  
  2.  at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at redegøre for mulighederne for et fortsat samarbejde efter 2023 mellem Københavns og Tårnby Kommune om den nuværende Kastrup Skøjtehal frem til, at en ny skøjtehal står færdig i ovenfor nævnte politiske sag.  

(Stillet af Venstre)  

Motivering 

Skøjteaktiviteter er en attraktiv aktivitet for borgerne, hvor nye faciliteter hurtigt i sig selv skaber øget efterspørgsel. Det har været tilfældet med Østerbro Skøjtehal, hvor Skøjteklub København her et par år efter åbningen melder om en meget lang venteliste. Medlemmerne er strømmet til de lokale klubber, der har den højeste udnyttelsesgrad af en skøjtebane i hele Danmark.   

Vi har kun to skøjtehaller i Københavns Kommune, og det kan være vanskeligt at finde en egnet byggegrund til etablering af en ny skøjtehal. På den anden side af kommunegrænsen har Tårnby Kommune en grund klar, men projektet er af økonomiske årsager udskudt.  

Kastrup Skøjtehal ligger under en kilometer fra kommunegrænsen, og Tårnby Kommune har i mange år haft planer om at rive skøjtehallen ned og bygge en ny ikke langt derfra. Bygningerne på den ønskede placering er allerede revet ned.  

Forslagsstiller ønsker, at Københavns Kommune i dialog med Tårnby Kommune undersøger mulighederne for et samarbejde om byggeri af en ny skøjtehal i Tårnby Kommune. De to kommunerne skal dermed bygge skøjtehallen sammen og efterfølgende hver især råde over halvdelen af aktivitetstiderne.  

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Et forslag fra Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre om udvalgshenvisning til Kultur- og Fritidsudvalget blev vedtaget uden afstemning.

Til top