Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om boykot af danske virksomheder, der driver forretning i Rusland

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at fremlægge en sag til politisk behandling om at boykotte Rockwool ved at undlade at købe virksomhedens produkter enten direkte eller gennem underleverandører, samt at det ved fremtidige udbud og lignende skal fremgå, at virksomheder, der ønsker at handle med Københavns Kommune, undlader at bruge underleverandører, der er aktive i Rusland.

(Stillet af Venstre) 

Motivering

En række virksomheder har trukket sig ud af Rusland i protest mod invasionen af Ukraine. Enkelte virksomheder – herunder også danske virksomheder – er imidlertid fortsat aktive i Rusland uden nogen plan for at forlade landet.

Danske virksomheder, der fortsat driver virksomhed i Rusland og dermed er med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine, er bl.a. Ecco og Rockwool. Carlsberg har truffet beslutning om at trække sig ud af Rusland, hvilket dog endnu ikke er sket.

Forslaget stilles i solidaritet med Ukraine.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

SF fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af nyt 2. at-punkt:

 

”At Økonomiforvaltningen efterfølgende fremlægger sager til politisk behandling i lighed med ”1. at”, for andre virksomheder, som fortsætter deres aktiviteter i Rusland, så længe krigen varer.”

Det af SF fremsatte ændringsforslag blev vedtaget med 35 stemmer imod 20. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, V, Å, O

Imod stemte: A, C og I

 

Det herefter ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget med 35 stemmer imod 19. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, V, Å, O

Imod stemte: A, C og I

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative folkeparti ser med stor sympati på initiativer, der kan understøtte Ukraine i deres frihedskamp imod en brutal aggressor, der på den mest skammelige måde har angrebet og krænket et andet lands grænser.

Vi finder dog ikke, at det vil hjælpe Ukraines kamp, at vi indfører meget rigide og bureaukratiske regler i Københavns kommune, der vil besværliggøre livet for byens erhvervsliv såvel som for kommunen; derfor kommer vi ikke til at støtte dette forslag på trods af de sympatiske tanker, der ligger bagved forslaget. ”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre støtter en boykot af virksomheder, der har aktiviteter i Rusland, da disse aktiviteter og fortjenester, bidrager negativt til krigen i Ukraine, og dermed modarbejder danske og vestlige interesser. Radikale er opmærksomme på at Rockwool-sagen er blevet behandlet af Erhvervsstyrelsen, som har vurderet at Rockwool ikke overtræder nogen europæiske, eller vestlige sanktioner rettet mod Rusland, da de Rockwool-fabrikker, der opererer i Rusland, er fuldstændig uafhængige af omverdenen, hvorfor det kan være svært at boykotte Rockwool produkter i kommunen.

 

Vi er også bevidste om at en konsekvens af en boykot, desværre kan være, at en dansk virksomhed er i risiko for at blive nationaliseret, hvis de forlader Rusland. Dog ser vi frem til at få undersøgt hvilke muligheder, der er for boykot. For situationen i Ukraine er alvorlig, først og fremmest for de ukrainere, der kæmper for deres frihed, men også for resten af verden.”

Til top