Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om fremrykning af renovering af svømmehaller

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at vende tilbage med en sag til politisk behandling om at udbyde renovering af kommunens svømmehaller i skiftehold.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti) 

Motivering

Københavns Kommune mangler svømmehaller og -svømmekapacitet. Derfor kan det mærkes, når svømmehaller skal renoveres og på skift er lukket, som det pt. er tilfældet med Øbro-Hallen. 

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 21. juni 2022 forelagt en renoveringsplan over de af kommunens svømmehaller, der står over for renovering. Det gælder Vesterbro Svømmehal, Sundby Bad, Emdrup Bad, Frankrigsgade Svømmehal og Valby Kulturhus samt de to skolebade Kirsebærhavens Skole Svømmehal og Damhusengens Skoles Svømmehal. Renoveringsplanen strækker sig helt ind i 2030. 

Det Konservative Folkeparti havde den 5. maj 2022 en forespørgsel til Overborgmesteren om hvorvidt de nuværende/forestående renoveringer af Københavns Kommunes svømmehaller inkl. Øbro-Hallen kan foregå hurtigere, hvis der arbejdes i to eller tre skiftehold. Efter at have stillet en række opfølgende spørgsmål skriftligt til Økonomiforvaltningen, er KEID (under Økonomiforvaltningen) nu vendt tilbage med et notat, hvori de oplyser, at de ifm. forespørgslen havde oplyst Overborgmesteren om at skifteholdsarbejde vil kræve særlig arbejdstidsaftale, men "at denne oplysning ikke er helt retvisende". 

"Arbejde uden for normal arbejdstid (herunder fx natarbejde) er håndteret på forskellige måder i de relevante overenskomster. Det betyder, at der kan være situationer, hvor der vil være behov for, at entreprenøren (ikke kommunen) i henhold til den danske model indgår en særlig arbejdstidsaftale, mens der også kan være andre tilfælde, hvor der ikke er behov for en sådan aftale. Det afhænger af tilrettelæggelsen af skifteholdene og arbejdstiden for de nødvendige håndværksfag, der kan være på forskellige overenskomster.

Arbejdstidsaftaler er i praksis ikke en stor udfordring for at gennemføre renoveringer i skiftehold. Såfremt Københavns Kommune ønsker, at entreprenørerne skal anvende skiftehold for at fremskynde en renoveringsopgave, kan det som regel håndteres ved at udbyde skiftehold som en del af opgaven, som entreprenører byder ind på. Der kan også opstå behov for skiftehold i en igangværende byggesag, hvor der i nogle tilfælde kan aftales brug af skiftehold med entreprenøren på opgaven. Det vil dog være behæftet med en væsentlig merudgift for byggesagen", skriver KEID i notatet.

På baggrund af de nye oplysninger ønsker vi at stille forslag om at udbyde renovering af kommunens svømmehaller i skiftehold med henblik på at fremrykke og forkorte renoveringsfaserne. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Et forslag fra Radikale Venstre om udvalgshenvisning til Økonomiudvalget blev vedtaget med 38 stemmer imod 15.

For stemte: A, C, B, F, V, Å, I og O

Imod stemte: Ø

Til top