Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik-og miljøborgmesteren om tilgængelighed i byen

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvad forvaltningen har gjort de seneste 10 år for at sikre bedre tilgængelighed i byen for handicappede og ældre?
  2. Om borgmesteren mener, at forvaltningens arbejde med tilgængelighed igennem de sidste 10 år har været tilstrækkelig?
  3. Hvordan forvaltningen generelt arbejder med tilgængelighed?
  4. Hvordan forvaltningen systematisk arbejder med at forbedre tilgængelighed i forbindelse med vejgenopretninger?
  5. Har forvaltningen udarbejdet retningslinjer og koncepter for, hvordan fortove, cykelstier og fodgængerovergange laves mest hensigtsmæssigt i forhold til tilgængelighed? Og bliver disse overholdt?

(Stillet af SF)

Motivering

Det er vigtigt, at alle borgere ubesværet kan bevæge sig rundt i byen. Der rejses ofte berettiget kritik af forholdene for fodgængere i København. Medlemmer af Københavns Handicapråd har mange gange vist københavnske politikere, hvor umuligt det er at bevæge sig i kørestol rundt i byen.

København har meget svært ved både at leve op til egne visioner om tilgængelighed og leve op til kravene i FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (FN’s handicapkonvention), som Danmark har tilsluttet sig.

SF ønsker med denne forespørgsel at sætte fokus på, om der bliver gjort nok for tilgængeligheden for handicappede, ældre, forældre med barnevogne m.fl., og om vi som kommune arbejder målrettet og systematisk for at forbedre tilgængeligheden i byen.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top