Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om opladning af handicappedes el-køretøjer

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvilke muligheder Københavns Kommune har for at stille opladningsmuligheder til rådighed for handicappede og dårligt gående borgere, der har behov for el-køretøjer for at bevæge sig rundt i byen?
  2. Hvordan borgmesteren vil sikre, at borgere der har behov for el-køretøjer for at komme rundt i byen, kan deltage i møder hos kommunen, som de bliver indkaldt til, uden de skal frygte at løbe tør for batteri på vejen hjem?
  3. Vil borgmesteren tage initiativ til at kontakte mulige leverandører til opladning af el-køretøjerne samt inddrage de kommende brugere i denne proces?

(Stillet af Dansk Folkeparti)

Motivering

Det er vigtigt, at vi som kommune har fokus på handicappedes problemer og særlige behov. For eksempel er Dansk Folkeparti blevet opmærksom på, at der kan være en udfordring, for borgere der har behov for en elscooter for at komme rundt i byen. Batterierne på denne type køretøjer har ikke altid en lang rækkevidde – særligt ikke når det er koldt, og en udskiftning af batterierne kan være en stor udgift, som ikke nødvendigvis dækkes af kommunen.

Derfor kan det være problematisk at komme frem og tilbage til møder med kommunen, eksempelvis på jobcenteret, uden at løbe tør for batteri.

Den direkte anledning til at sagen rejses skyldes et svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til en borger med ovenstående problem.

Dels har kommunen ikke kunnet/villet hjælpe borgeren, og dels har forvaltningen lagt hele problemløsningen tilbage på den handicappede borger.

Blandt andet har kommunen svaret borgeren: ”Hvis det lykkes for dig eller en brugergruppe af elscooterbrugere at få kontakt til en mulig leverandør af et system og service til jer, vil jeg meget gerne deltage i et møde med jer og leverandøren, så vi kan hjælpe processen på vej.”

Dansk Folkeparti mener, at det må være kommunen, der tager initiativ til at løse problemstillingen og inddrage borgeren i denne og ikke omvendt.

DF vil derfor med denne forespørgsel sætte fokus på dette problem, og forhåbentlig kan debatten om forespørgslen frembringe nogle mulige løsninger, der kan hjælpe blandt andet de handicappede københavnere, der har behov for at benytte et mindre el-køretøj i deres hverdag.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top