Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren om modtagelse af Tivolikort som gave

Forespørgsel 

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Om Overborgmesteren kan bekræfte, at det er en velkendt sædvane, at medlemmer af Borgerrepræsentationen modtager et guldkort til Tivoli som gave?
  2. Kommunens vejledning for ansatte i Københavns Kommune i forhold til modtagelse af gaver, der er sammenlignelige med tivolikortet, samt hvorvidt det forventes, at medlemmer af Borgerrepræsentationen efterlever disse regler på lige fod med kommunes medarbejder?
  3. Hvorvidt en gave som tivolikortet kan give anledning til, at der kan rejses tvivl om habiliteten af medlemmer af Borgerrepræsentationen i konkrete politiske sager, der vedrører Tivoli?
  4. Hvorvidt gaven som tivolikortet er skattepligtig, og i givet fald hvilken procedure, der er for at vejlede medlemmer af Borgerrepræsentationen om denne skattepligtighed?
  5. Hvorvidt der findes en procedure i forhold til vejledning eller indberetning for andre skattepligtige goder, som fx. værdi af fri telefon?

(Stillet af Alternativet)

Motivering

Det er som folkevalgt vigtigt at være bevist om både eventuel inhabilitet og egne bias.

Vi ved fra forskningen, at de fleste af os ubevidst nemt kommer til at føle et taknemmelighedsforhold eller en ’venskabelig’ bias, når vi modtager gaver. Selv gaver af mindre omfang skaber en særlig, positiv relation mellem de folkevalgte og gavegiver.

Tivoli sender sædvanligvis et guldkort til alle medlemmer af Borgerrepræsentationen til værdi af 1.349 kroner om året (5.396 på 4 år). Tivoli sender kortet til medlemmernes postadresse på Rådhuset. Som medlem af Borgerrepræsentationen kan denne gave opfattes som en del af ’startpakken’ på linje med PC, IPad, Telefon, rejse-, taxa- og fitness-kort, der stilles til rådighed af kommunen og udleves ved et medlems ‘on-boarding’.

Ovenstående er vigtigt, fordi Økonomiforvaltningen ikke kan udelukke at modtagelsen af gaven kan medføre inhabilitet fx i sager vedrørende Tivoli A/S, og da dette er en virksomhed, hvor vi med en vis hyppighed skal behandle sager, hvor virksomheden er part, giver denne gave især anledning til ekstra opmærksomhed. Senest om bypark-sagen foran Tivoli og desuden tilladelse til at få særlige Tivoli-trafiklys i 2021.

Da gaveforholdet ikke har noget med kommunen at gøre, men formelt er en sag mellem Tivoli A/S og hvert enkelt medlem af Borgerrepræsentationen, kan vi ikke som forsamling beslutte at bringe gaveforholdet til ophør eller lignende.

Vi håber, at vi med denne forespørgsel kan få belyst sagen, så ingen af Borgerrepræsentationens medlemmer er uoplyste om vilkårene for gave-forholdet.

Alternativet har på baggrund af ovenstående overvejelser bedt Økonomiforvaltningen om en vejledning i forhold til spørgsmål om habilitet. Økonomiforvaltningen har ikke kunne udarbejde en sådan vejledning i forhold til modtagelsen af gaven fra Tivoli A/S, på den baggrund ønsker vi at bringe spørgsmålet til en fælles drøftelse.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top