Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Ændring af Borgerrepræsentationens mødeplan 2023

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ændring af mødeplan 2023 på baggrund af Gruppeforpersonskredsens anbefaling om at udvide mødelængden for Borgerrepræsentationens møde den 1. juni 2023 til afholdelse af temadrøftelse om lokaludvalgenes bydelsplaner.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at ændringen af Borgerrepræsentationens mødeplan 2023 godkendes, såedes at starttidspunktet for Borgerrepræsentationens møde den 1. juni 2023 ændres fra kl. 17.30 til kl. 17.00.

(Økonomiforvaltningen)

Problemstilling

Gruppeforpersonskredsen besluttede på mødet den 3. marts 2023 at anbefale overfor Borgerrepræsentationen at mødet i Borgerrepræsentationen den 1. juni 2023 starter kl. 17.00 i stedet for kl. 17.30, med henblik på at give mere tid til drøftelserne med lokaludvalgsforpersonerne.

Formålet med temamødet er at give Borgerrepræsentationens medlemmer kendskab til bydelsplanerne og at tilvejebringe et første grundlag for at kunne skabe sammenhæng og samarbejde mellem lokale hensyn og centrale temaer eller politikker.

Løsning

På baggrund af Gruppeforpersonskredsens anbefaling om at forlænge temamødet foreslås det, at starttidspunktet for Borgerrepræsentationens møde den 1. juni 2023, rykkes til kl. 17.00, så mødet udvides en halv time.

Det følger af den kommunale styrelseslov, at Borgerrepræsentationens mødeplan er bindende, når den er vedtaget af Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationens mødeplan for 2023 blev vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022.
Det vil derfor kræve enstemmighed i Borgerrepræsentationen at flytte starttidspunktet for mødet den 1. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top