Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Borgerrepræsentanter tilbage fra orlov

Meddelelse fra den lille valggruppe om,

1) at Gorm Anker Gunnarsen (Enhedslisten) genindtræder i Borgerrepræsentationen og som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Valgbestyrelsen i Københavns Kommune og Bestyrelsen for Billedskolen i Tvillingehallen Københavns Kommune samt som suppleant til Bestyrelsen for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) og som delegeret til Generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter fra og med mandag den 1. maj 2023,

2) som konsekvens heraf udtræder 3. suppleant Absalon Billehøj (Enhedslisten) af Borgerrepræsentationen og som midlertidigt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Valgbestyrelsen i Københavns Kommune og Bestyrelsen for Billedskolen i Tvillingehallen Københavns Kommune samt som midlertidig suppleant til Bestyrelsen for Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) og som midlertidig delegeret til Generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter fra og med udgangen af søndag den 30. april 2023.

 

Øvrige hverv

Bestyrelsen for Frankrigsgades Kollegiet

Meddelelse fra den store valggruppe om,

1) at Laura Rosenvinge (Socialdemokratiet) udpeges som suppleant i bestyrelsen for Frankrigsgades Kollegiet med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Bestyrelsen for Otto Mønsteds Kollegium

Godkendelse af,

1) at Sigrid Friis Frederiksen (Radikale Venstre) udtræder som medlem af bestyrelsen for Otto Mønsteds Kollegium med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

Meddelelse fra den store valggruppe om,             

2) at Malthe Rugberg Andersen (Radikale Venstre) udpeges som medlem af bestyrelsen for Otto Mønsteds Kollegium med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Folkeoplysningsudvalget

Godkendelse af,

1) at Maria Eitmann Christiansen (AOF) udtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023,

2) at Egil Bjørnsen (Rytmisk Center) udpeges som nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023,

3) at Dan Jensen (AOF) udtræder som suppleant i Folkeoplysningsudvalget med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023,

4) at Brian Kronborg (AOF) udpeges som ny suppleant i Folkeoplysningsudvalget med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Hjemmeværnets Distriktsudvalg

Godkendelse af,

1) at Borgerrepræsentationen indstiller over for Forsvarsministeriet, at Noor Jady (Radikale Venstre) udtræder som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

3) at Borgerrepræsentationen over for Forsvarsministeriet indstiller Søren Burcharth (Radikale Venstre) som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg.

 

Københavns Musikudvalg

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Mathilde Kastbjerg (Det Konservative Folkeparti) udpeges som nyt politisk medlem af Københavns Musikudvalg med virkning fra torsdag den 4. maj 2023.

Borgerrepræsentationens Sekretariatets bemærkninger

Ovenstående udpegning er med forbehold for at 4. at-punkt i indstillingen ”Justering af § 17, stk. 4-udvalgenes kommissorier” godkendes af Borgerrepræsentationen.

 

Københavns Nattelivsudvalg

Godkendelse af,

1) at Amalie Lind, (indstillet af KFP, BAO, KUNE og Dansk Live) på baggrund af forvaltningens vurdering, udpeges som suppleant for Lars Oskan-Henriksen i Nattelivsudvalget med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023. KFP, BAO, KUNE og Dansk Live har i overensstemmelse med ligestillingsloven indstillet to kandidater, og forvaltningen foreslår på baggrund af udvalgets sammensætning og kandidaternes profiler, at Amalie Lind udpeges som suppleant i Nattelivsudvalget.

 

Miljøpunkt Amager

Godkendelse af,

1) at Marianne Hansen Borch (indstillet af Amager Vest Lokaludvalg) udtræder som medlem af fondsbestyrelsen for Miljøpunkt Amager med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Miljøpunkt Østerbro

Godkendelse af,

1) at Katrine Kildgaard (Radikale Venstre) udtræder som medlem af fondsbestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

Meddelelse fra den store valggruppe om,

2) at Rasmus Damgaard Nielsen (Radikale Venstre) udpeges som medlem af fondsbestyrelsen for Miljøpunkt Østerbro med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Rådet for Visuel Kunst

Meddelelse om,

1) at Dina Vester Feilbergs (indstillet af Foreningen af Kunsthaller i Danmark) udtræder som medlem af Rådet for Visuel Kunst med virkning fra sagens forelæggelse for Borgerrepræsentationen på dets møde torsdag den 4. maj 2023.

Godkendelse af,

2) at suppleant Maria Gadegaard (indstillet af Foreningen af Kunsthaller i Danmark) udpeges som nyt medlem af Rådet for Visuel Kunst med virkning fra Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Lokaludvalg

Amager Vest Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Marianne Hansen Borch (indstillet af Socialdemokratiet) er udtrådt som suppleant i Amager Vest Lokaludvalg med virkning fra mandag den 17. april 2023.

Pladsen er herefter vakant. 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Jimmi Haushøj (indstillet af Nye Borgerlige) er udtrådt som medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg med virkning fra onsdag den 12. april 2023.

Pladsen er herefter vakant.

 

Christianshavns Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Svend Aage Schiermacher (indstillet af E/F Den Rohdeske Gaard for interessegruppen Bolig, miljø og erhverv) udtræder som suppleant i Christianshavns Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Indre By Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Peter Muschinsky (indstillet af Alternativet) er udtrådt som medlem af Indre By Lokaludvalg med virkning fra tirsdag den 25. april 2023.

Pladsen er herefter vakant. 

 

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Lotfi Boussnina (indstillet af Radikale Venstre) er udtrådt som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra lørdag den 1. april 2023,

2) at suppleant Lasse Ramovic Laustrup (indstillet af Radikale Venstre) er udpeget som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra lørdag den 1. april 2023.

Pladsen som 1. suppleant er herefter vakant. 

 

Godkendelse af,

1) at Morten Sternberg (indstillet af Menighedsrådet i Sydhavn Sogn for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udtræder som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023,

2) at Roger Ridley Pedersen (indstillet af Menighedsrådet i Sydhavn Sogn for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udpeges som medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Nørrebro Lokaludvalg

Meddelelse om,

1) at Erik Brandt (indstillet af Enhedslisten) er udtrådt som medlem af Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra fredag den 24. marts 2023,

2) at 1. suppleant Stefan Larsen (indstillet af Enhedslisten) er udpeget som medlem af Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra fredag den 24. marts 2023.

Som konsekvens heraf bliver 2. suppleant Nikolaj Wiuff Kristensen ny 1. suppleant. 

 

Meddelelse om,

1) at medlem Joanne Bywater (indstillet af Liberal Alliance) er udpeget som ny 1. suppleant i Nørrebro Lokaludvalg med virkning fra onsdag den 12. april 2023,

2) at 1. suppleant Laura Fabricius (indstillet af Liberal Alliance) er udpeget som nyt medlem af Nørrebro lokaludvalg med virkning fra onsdag den 12. april 2023.

 

Valby Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Sebastian Just Olsen (indstillet af Grundejerforeningen Valby Vænge) udtræder som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023,

2) at Grethe Mørk (indstillet af Grundejerforeningen Valby Vænge) udpeges som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Meddelelse om,

1) at Mathias Sørensen (indstillet af Det Konservative Folkeparti) er udtrådt som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra lørdag den 25. marts 2023,

2) at 1. suppleant Morten Sørensen (indstillet af Det Konservative Folkeparti) er udtrådt som suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning fra onsdag den 26. april 2023,

3) at 2. suppleant Pia Kolind Nielsen (indstillet af Det Konservative Folkeparti) er udpeget som medlem af Valby Lokaludvalg med virkning fra onsdag den 26. april 2023,

4) at Casper Øhlers (indstillet af Det Konservative Folkeparti) er udpeget som ny 1. suppleant i Valby Lokaludvalg med virkning fra onsdag den 26. april 2023.

Pladsen som 2. suppleant er herefter vakant. 

 

Vanløse Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Jens Andersen (indstillet af VHC/Vidar for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udtræder som medlem af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023,

2) at 1. suppleant, Betina Nørskov (indstillet af GMC Cycle Club for interessegruppen Børn, unge, idræt, kultur og fritid) udpeges som medlem af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Godkendelse af,

1) at Ingolf Broe (indstillet af Seniorklubben Vanløse for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udtræder som medlem af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

2) at Gunnar Hestbæk (indstillet af Seniorklubben Vanløse for interessegruppen Ældre, sundhed, social og integration) udpeges som medlem af Vanløse Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. maj 2023.

 

Meddelelser i øvrigt

Meddelelse om,

1) at Emil Sloth Andersen fra fredag den 24. marts 2023 har skiftet parti fra Radikale Venstre til Alternativet. Dette har ikke indflydelse på de hverv, han er udpeget til.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top