Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

 

Fraværende med afbud

Hari Neupane (Socialdemokratiet), sygdom.

 

Stedfortrædere

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Ulla Krag (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Hari Neupane (Socialdemokratiet).

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortræder.

 

Dagsorden

Der blev onsdag den 3. maj 2023 udsendt 1 sag til behandling uden for dagsorden. Sagen vedrører ”Rokering i udvalg”.

Sagen blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 1 ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 22:53.

Til top