Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Fremlæggermappe, orienteringer til Borgerrepræsentationen