Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Rokering i udvalg

Bispebjerg Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Birthe Mørch (indstillet af Enhedslisten) udpeges som medlem af Bispebjerg Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. september 2021.

2) at medlem Jonas V. Zimsen (indstillet af Enhedslisten) udpeges som 1. suppleant i Bispebjerg Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. september 2021.

3) at 1. suppleant Nina Marie Ericsson (indstillet af Enhedslisten) udpeges som 2. suppleant i Bispebjerg Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. september 2021.

 

Indre By Lokaludvalg

Godkendelse af,

1) at Tanya Jørgensen (indstillet af KBH – Commerce & Culture for området Indre By nr. 10) udtræder som 1. suppleant i Indre By Lokaludvalg med virkning fra tidspunktet for Borgerrepræsentationens beslutning i nærværende sag på Borgerrepræsentationens møde torsdag den 2. september 2021.

Pladserne som 1. og 2. suppleant er vakante.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top