Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af dagsordenen

Se alle bilag

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Fraværende med afbud:

Maria Frej (SF), arbejde.
Kåre Traberg Smidt (Løsgænger), arbejde.
Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger), arbejde.
Franciska Rosenkilde (Alternativet), tjenesterejse.
Anna Hede (Dansk Folkeparti), sygdom.
Simon Simonsen (Socialdemokratiet), sygdom.
Simon Strange (Socialdemokratiet), sygdom.
Tommy Petersen (Radikale Venstre), sygdom.

 

Fraværende uden afbud:

Charlotte Lund (Enhedslisten)

 

Sisse Marie Welling (SF) ankom kl. 16.04 under behandlingen af dagsordenspunkt 4: ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2021”.

Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet) ankom kl. 16.05 under behandlingen af dagsordenspunkt 5: ”Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025”.

Sinem Demir (Enhedslisten) ankom kl. 16.33 under behandlingen af dagsordenspunkt 5: ”Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025”.

Troels Christian Jakobsen (Enhedslisten) ankom kl. 16.38 under behandlingen af dagsordenspunkt 5: ”Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025”.

Mette Annelie Rasmussen (Radikale Venstre) ankom kl. 16.45 under behandling af dagsordenspunkt 5: ”Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025”.

 

Peter Dits Christensen (Løsgænger) forlod mødet kl. 18.43 under behandling af dagsordenspunkt 5: ”Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025”.

 

Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti) forlod mødet kl. 19.28 under behandling af punkt 6: ”Kapellet på Assistens Kirkegård”.

 

Stedfortræder:

Der forelå anmodning fra Dansk Folkeparti om, at Cheanne Nielsen (Dansk Folkeparti) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Anna Hede (Dansk Folkeparti).

Der forelå anmodning fra Socialdemokratiet om, at Hari Neupane (Socialdemokratiet) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Simon Simonsen (Socialdemokratiet).

Der forelå anmodning fra Radikale Venstre om, at Lartey Lawson (Radikale Venstre) i henhold til § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om kommunernes styrelse (sygdom) blev indkaldt som stedfortræder for Tommy Petersen (Radikale Venstre).

Borgerrepræsentationen konstaterede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere var opfyldt, og at ovennævnte var rette stedfortrædere.

 

Dagsordenen:

Der blev torsdag den 2. september 2021 udsendt 1 sag til behandling uden for dagsorden vedrørende Rokering i udvalg.

Sagen uden for dagsorden blev besluttet behandlet efter den udsendtes dagsordens punkt 1, ”Godkendelse af dagsorden”.

 

Der blev fredag den 27. august 2021 udsendt en tillægsdagsorden med en sag vedrørende ”Udtalelse til Ankestyrelsen om Fælledby”.

Tillægsdagsordenen blev besluttet behandlet efter dagsordenspunkt 6: ”Kapellet på Assistens Kirkegård”.

 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Mødet sluttede kl. 19.58.

 

 

Til top