Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anlægsregnskaber fra Byggeri København Maj 2022

Se alle bilag

Byggeri København forelægger regnskaber for 3 planlægningsprojekter til godkendelse med anlægsbevillinger på i alt 5,3 mio. kr. Byggeri København forventer at aflægge 49 anlægsregnskaber i 2022. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Byggeri København (ByK) aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede projekter, herunder planlægningsprojekter. Nærværende indstilling omfatter tre projekter med nettobevillinger på i alt 5,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Merforbrug på 1,7 mio. kr. på to projekter er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt, mens merforbrug for et projekt, hvor der ikke er besluttet efterfølgende anlægsprojekt, er afregnet med pulje til planlægning af daginstitutioner. Projekternes merforbrug er dermed håndteret.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (i 1.000 kr.)

Kategori

Antal

Netto

bevilling

Netto-regnskab

Netto-

resultat

Afvigelse i procent

Nørrebro skoletandpleje, planlægningsbevilling

 

1.630

2.910

-1.280

79%

Søflygade 2, botilbud, nybyg, planlægningsbevilling

 

1.666

2.084

-418

25%

Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekter

2

3.295

4.994

-1.698

52%

Vestre Kirkegårds Alle, daginstitution, planlægningsbevilling

 

1.978

2.426

-448

23%

Planlægningsprojekter afregnet med BUF-pulje i ByK til planlægning af daginstitutionsgrupper

1

1.978

2.426

-448

23%

Total

3

5.273

7.419

-2.146

41%

BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes nærværende 3 planlægningsprojekter i ByK.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber. 

 

Søren Hartmann Hede           / Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top