Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Beslutninger på fortrolige sager

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

 

53. Salgsaftale i forbindelse med Mjølnerparkens udviklingsaftale, Nørrebro (FORTROLIG)

Indstillingen blev godkendt med 37 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, B, F, V, I og D

Imod stemte: Ø og Å

 

54. Salg af Vestre Gade 30 i Brøndby (FORTROLIG)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

55. Køb af grundareal på Sluseholmen (FORTROLIG)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

56. Salg af ejendom på Toftegårds Plads til opførelse af almene ungdomsboliger (FORTROLIG)

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt (ÆF1).

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 43 stemmer imod 10. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C, I og D

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

57. Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top