Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Besættelse af stillingen som administrerende direktør under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (FORTROLIG)