Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Salg af ejendom på Toftegårds Plads til opførelse af almene ungdomsboliger (FORTROLIG)