Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Køb af grundareal på Sluseholmen (FORTROLIG)