Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Salg af Vestre Gade 30 i Brøndby (FORTROLIG)